De hoofdregel is dat auteursrechtelijk beschermde werken niet mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, tenzij de rechthebbenden daarvoor van tevoren toestemming hebben gegeven. Een kopie is een verveelvoudiging en die zou dus alleen mogen worden gemaakt als daarvoor toestemming is gekregen van de auteursrechthebbende. Het zonder toestemming verveelvoudigen (kopiëren) van een beschermd werk levert een schending van het auteursrecht op

Wilt u als derde toch gebruikmaken van het auteursrechtelijk beschermde werk van de maker en/of rechthebbende, dan is het verstandig om vooraf toestemming te vragen. Hiermee voorkomt u een hoop ellende achteraf. Toestemming moet u te allen tijde schriftelijk vastleggen, al is het maar in de vorm van een e-mail of brief. In principe kan dit vrij beknopt, maar hoe gedetailleerder de toestemming, hoe beter.