Copyright

De hoofdregel is dat auteursrechtelijk beschermde werken niet mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, tenzij de rechthebbenden daarvoor van tevoren toestemming hebben gegeven. Een kopie is een verveelvoudiging en die zou dus alleen mogen worden gemaakt als daarvoor toestemming is gekregen van de auteursrechthebbende. Het zonder toestemming verveelvoudigen (kopiëren) van een beschermd werk levert een schending van het auteursrecht op.